هدایای گهواره به کتابخانه‌ها و کودکستان‌ها

بانو طاهره طهور و شریفه بصیرت، از ریاست عمومی کودکستان‌ها و آقای خضرالدین احمدی، نماینده‌ی ریاست کتابخانه‌های عامه، دیروز به دفتر مرکزیِ گهواره در کابل تشریف آوردند.
طبق قراردادی که بین گهواره و نهاد‌های مذکور عقد شده، آن‌ها مثل دفعات قبل، این‌بار نیز چندین جلد کتاب با عناوین مختلف را به‌طور رایگان از دفتر گهواره دریافت کردند. رقم مجموعی این کتاب‌ها به 600 جلد می‌رسد که از این میان 300 جلد آن به ریاست عمومی کودکستان‌ها تعلق گرفت و 300 جلد دیگر به ریاست کتابخانه‌های عامه.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید