رنگین‌ماهی

در نقطه‌ای دور، در یک اقیانوس عمیق و آبی، ماهی‌ای زندگی می‌کرد، آن هم نه یک ماهیِ معمولی بلکه زیباترین ماهیِ اقیانوس.
پولک‌های او به رنگ‌های آبی و سبز و بنفش بودند؛ برّاق و درخشان.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید