کتاب های گهواره در مساجد ناحیه سیزدهم شهر کابل

گهواره (دوشنبه، ۱۴دلو) به درخواست آقای خواجه هدایت‌الله صدیقی، رئیس شورای محلِ اُنچی باغبانان، واقع در ناحیه‌ی سیزدهم شهر کابل به ۷مسجد به تعداد ۸۴ جلد کتابِ کودکانه اهداء کرد. این کتاب‌ها در کتابخانه‌های مساجد قرار داده می‌شوند تا کودکان محل بتوانند برای همیشه از آن استفاده کنند.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید