من کمکت می‌کنم | نویسنده آندریا آبوت

لنگویل به پرنده‌ی زخمی کمک کرد تا بتواند نزد چوچه‌های گرسنه‌ و تنهای خود باز گردد. اما وقتی لنگویل به دردسر می‌افتد، چه کسی به او کمک خواهد کرد؟

[download id=”912″]

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید