زندگی زیباست/ شعر از مهرداد

زاغک میگه قار قار قار

سگک میگه عوعوعو

مرغک میگه قد قد قد

پیشک میگه میو میو میو

قار قار قار قار قار قار قار قار

عو عو عو عو عو عو عو عو

قد قد قد قد قد قد قد قد

میو میو میو میو میو میو میو میو

قمری د شاخ شاتوت

قوربقه د بین اَو

سگک د بین باغچه

خَو کده زیر افتو

پیشک د زیر دیوال

موشکه می دوانه

مویکای گدی ره

رویا می کنه شانه

قار قار قار قار قار قار قار قار

عوعوعوعوعوعوعوعوعو

قد قد قد قد قد قد قد قد

میو میو میو میو میو میو میو میو

یک کرت گل پتونی

یک کرت از گلِ لاله

رویا د بینِ کرتا

شاپرکه می‌پاله

فیلمرغ میگه قَو قو قو

بقه میگه قُر قر قر

چیرچیرک سرِ شاخچه

میگه چُر چر چر چر چر

از بینِ باغچه میایه

صدای اَو شر شر شر

قو قو قو قو قو قو قو قو

قر قر قر قر قر قر قر قر

چر چر چر چر چر چر چر چر

شر شر شر شر شر شر شر شر

اَفتو میره پشت کوه

نوبتِ ماتَو میشه

رویا د زانوی بی‌بی‌ش

سره مانده خَو میشه

مادر د سرِ رویا

می اندازه روجایی

بی‌بی برش می‌خوانه

آرام آرام لالایی

لالا لالا لالایی

لالا لالا لالایی

دیدگاه‌ها:

این پست دارای 3 نظر است

  1. سمیع دولتیار

    بسیار زیبا و ارزنده
    قلم تان رسا بانو

  2. علی سینا جمال

    زنده باشید با کارهای خوب تان.

دیدگاهتان را بنویسید