ماجراهای اژدهای کوچک

ما در گهواره در پی نشر و پخش بهترین آثار و با کیفیت‌ترین ترجمه‌ها هستیم. از ابتدا به توافق رسیده‌ایم که گهواره، تخته‌ی مشق برای تازه‌کارها نباشد؛ جایی نباشد که کسی بخواهد در آن تمرین نویسندگی/ترجمه کند. بنابراین از نشر آثاری که با معیارهای ما مطابقت نداشتند، معذرت خواسته‌ایم. ترجمه‌ی فعلی، هرچند که از یک کودک و از یک مترجم تازه‌کار است، اما خیلی خوب و روان ترجمه شده است. هم به دلیل خوبیِ ترجمه و هم به این دلیل که تشویق کودکان و نوجوانانِ با استعداد نیز بخشی از اهداف گهواره است، این ترجمه را منتشر می کنیم.
گهواره تنها بنگاه نشر کتابِ کودک نیست، بلکه بستری برای پرورش فکریِ کودکان نیز است؛ جایی است برای رشد و بالندگیِ استعدادهای کودک.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید