پتوی پشمی من

می‌توانی مرا ببینی؟

من روی شانه‌های مادرم، لای پتوی پشمی خودم هستم.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید