پروانه‌ی مغرور | سارا دین

دوست‌یابی هم آسان است و هم دشوار. اما دشوارترین بخش کار، حفظ دوست است. در این کتاب سرگردانی‌های پروانه‌ای مغرور را در دوست‌یابی برای/با کودکان تان بخوانید و لذت ببرید.
[download id=”1128″]

دیدگاه‌ها:

این پست دارای یک نظر است

  1. Aryha

    این داستان دلخواه من است چون من پروانه ها را خیلی خوش دارم???(اریحا)

دیدگاهتان را بنویسید