ملکه‌ی سوویتو

باسیتسانا مکگالیمیلی در شهرکی به ‌نام سوویتو به ‌دنیا آمد. او سومین دختر خانواده‌اش بود. آن‌ها نام او را باسیتسانا گذاشتند که به معنای دختران است و سپس با اسم کوچک باسی صدایش می‌کردند. در فرهنگ مردم تیسوانا، صدازدنِ دخترها با نامِ «دختر» به این امید است که فرزند بعدی پسر باشد. جالب اینکه گاهگاهی واقعاً چنین اتفاق افتاده است و فرزند بعدی پدر و مادر باسی هم پسر بود.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید