بهار

شعر از ملالی امین

ده جیبم آبشار اس
سرم گلا قطار اس

مه دشت استم و لاله
ده بغلم بسیار اس

ده خیمه‌ی هر شبم
خاله مهتاب بیدار اس

روی دسترخوان مه
خوردنی بی شمار اس

نام بچی مه سیب و
دخترکم انار است

باران گرفته کالا
روی طنو هوار اس

پرنده گکِ خوش‌خوان
د درختک سوار اس

فصل اول هر سال
نامش چی اس؟ بهار اس

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید