ماجرای حرف گم‌شده

«قاف» و «ب» هر دو نشسته بودند و گریه می‌کردند. هیچ چیزی آنها را خوشحال نمی‌کرد. نه سیب و انگور خوشمزه و نه بازیچه‌هایی که داشتند.

[download id=”712″]

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید