دوست ما کیست؟

آیا دوستان ما باید کاملاً مانند ما باشند؟ آیا ممکن است با هم فرق داشته باشیم؟
کتابِ «دوستِ ما کیست؟» برایمان بیشتر خواهد گفت…

دیدگاه‌ها:

این پست دارای یک نظر است

دیدگاهتان را بنویسید