گهواره از حمایتِ مالیِ شما سپاسگزار است.
پول‌های ارسالیِ شما و سایر علاقمندان گهواره، در راستای فعالیت‌های فرهنگیِ ما به مصرف خواهد رسید.

چنانچه قادر به پرداخت کمک مالی از طریق پی پال نیستید می‌توانید کمک‌هایتان را مستقیما به حساب بانکی گهواره (دالر آمریکایی) ارسال نمایید. مشخصات حساب بانکی گهواره:

Gahwara Organization USD Acct
Account Number: 0003112045366501
Afghanistan International Bank (AIB)
Swift code: AFIBAFKXXX

[give_form id=”606″]